ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด

 

Live Blood Analysis คือ การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดสด โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วตรวจสอบเม็ดเลือดสดผ่านกล้อง Transformation Dark field Microscope ที่มีกำลังขยายสูง เพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนจะเกิดโรค พร้อมช่วยป้องกันตนเอง ช่วยให้ทราบผลของสารโลหะหนักคั่งค้าง เส้นใยโปรตีนตกค้าง ไขมันตกค้าง แนวโน้มในการเป็นภูมิแพ้ การทำงานของตับและระบบย่อยอาหารสมดุลของความเป็นกรดและด่าง เชื้อแบคทีเรียและพยาธิในระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งกลุ่มที่เกิดความผิดปกติในการย่อยอาหาร และสภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุ กลุ่มที่มีความผิดปกติจากการสะสมของไขมัน โปรตีน และการสะสมสารพิษในตับกลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะความเสื่อม และแนวโน้มของการเกิดโรคต่างๆ