เลเซอร์กำจัดขน

Hair Removal Laser กำจัดขนด้วยเลเซอร์ ทำเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น!!การกำจัดขนด้วยเลซอร์ ND YAG Long pulse เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร ผู้ที่มีขนบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย สามารถกำจัดขนบริเวณต่างๆได้ด้วยเลเซอร์ชนิดนี้ ควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย 5-6ครั้ง โดยทิ้งช่วงห่างอย่างน้อย3-4สัปดาห์ ขณะทำจะรู้สึกร้อนๆและผิวอาจมีลักษณะแดงเล็กน้อยและจะหายไปภายใน 1-2ชั่วโมง เป็นเลเซอร์ที่ปลอดภัยได้รับการรับรองจากนานาชาติในยุโรปและอเมริกาไม่ทำให้เกิดแผล และไม่เป็นอันตรายกับผิว ทั้งระยะสั้น ระยะยาว

**สามารถทำเลเซอร์กำจัดขนได้ทุกส่วนของร่างกาย**

 • หนวด (Mustache)
 • เครา (Beard)
 • ผิวหน้า (Full Face)
 • หน้าอก (Chest)
 • ขอบบิกินี่ (Bikini Line)
 • หน้าท้อง (Abdomen)
 • แขนท่อนล่าง (Lower Arms)
 • มือ (hands)
 • หน้าแข้ง (Shines)
 • ขาท่อนล่างทั้งหมด (Lower Legs)
 • ต้นขาหลัง (Thighs-Back)
 • ขาบนและขาล่าง (Upper-Lower Legs)
 • หลังช่วงล่าง (Lower Back)
 • คาง (Chin)
 • หนวด+คาง (Mustache+Chin)
 • รักแร้ (Under Arms)
 • ใต้สะดือ (Navel Line)
 • บิกินี่ทั้งหมด (Brazilian Style)
 • แขนท่อนบน (Upper Arms)
 • แขนทั้งหมด (Whole Arms)
 • นิ้วเท้า (Feet)
 • น่อง (Calfs)
 • ต้นขาหน้า (Thighs-Front)
 • ต้นขาทั้งหมด (Whole Thighs)
 • หลังช่วงบน (Upper Back)
 • เต็มแผ่นหลัง (Full Back)

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

 • ก่อนทำการยิงเลเซอร์ทางเราจะทำการโกนขนในบริเวณที่ทำให้ก่อน
 • ขณะทำจะรู้สึกร้อนลึกเข้าไปใต้ผิวหรือเจ็บเป็นบางส่วนที่มีขนสีดำอยู่มาก
 • มีเครื่อง Cooling เป่าเย็นที่บริเวณผิวระหว่างการยิงเลเซอร์
 • ระหว่างอยู่ในโปรแกรมการรักษาห้ามโกน หรือ ถอนขนโดยเด็ดขาด